Moje diplomy

24. března 2008 v 13:12 | Nikaaa |  Odměny za Bleskovky
Všem, od kterých mám tyhle krásné diplomy DĚKUJI!!!!!
 

Anketa

21. března 2008 v 20:15 | Nikaaa |  Ankety
 1. Kouříš?
 2. Piješ alkohol?
 3. Bereš drogy?
 4. Jsi závislý na něčem jiném?
 5. Pokud ano, na čem?
Nebojte se, jestli vyplnité tuhle anketu, získáte diplomek. Můžete tak dlouho psát, dokud nenapíšu do komentářů konec!!! :-)

 


Bezvědomí

20. března 2008 v 19:13 | Nikaaa |  Lékařství
Je projevem centrální nervové soustavy a svými komplikacemi, jako jsou zapadnutí kořene jazyka, vdechnutí zvratků, nebo krve, ohrožuje život člověka.
Příznaky:
 • povolení svalů (důsledkem je třeba zapadnutí kořene jazyka)
 • člověk neodpovídá na zevní podměty(oslovení, mechanické nebo bolestivé podráždění)
První pomoc:
 • Oslovením nebo třeba zatřesením ramenyse pokusíme navázat kontekt.
 • Opatrně postiženýho otočíme na záda, zkontrolujeme ústa, případně je vyčistíme.
 • Záklonem hlavy uvolníme dýchací cesty, při podezření na poranění krční páteře provedeme trojtý manévr.
 • Poslechem, pohledem a hmatem zkontrolujeme dech a srdeční činnost (kontrola tepu na krční teptě maximálně po dobu 10 sekund.
 • Zkontrolujeme celkový stav a pokud jsou životní funkce v pořádku uložíme postiženého do stabilizované polohy.

Velikonoční bleskovka

20. března 2008 v 9:23 | Nikaaa |  Bleskovky
 • Máte rádi Velikonoce?
 • Chodíte na mrskut?
 • Chcete velikonoční diplom nebo nějaký jiný?
 • Mám napsat na blog?
 • Těšíte se na pondělí?
Každý kdo odpoví, má u mě slíbený diplomek!!!

Velikonoce.....

20. března 2008 v 9:18 | Nikaaa

PROČ JE STŘEDA ŠKAREDÁ

Toto označení prý pochází z toho, že se Jidáš na Ježíše škaredil. Podle lidové tradice se proto v tento den nesmí nikdo mračit, jinak by se škaredil ve všechny středy v roce. Někde se také středě říkalo Sazometní nebo Smetná, protože se toho dne vymetaly komíny.

KDE VZAL BARVU ČTVRTEK

Zelený čtvrtek se obvykle vysvětluje na základně zelených bylin, které vyly součástí Poslední večeře nebo také podle barvy probouzející se přírody, jelikož se Velikonoce slaví v době, kdy se všechno zelená. Chcete-li podle tradice udělat v tento den něco pro své zdraví, snězte něco zeleného - špenát, kopřivy, popenec, řeřichu, zelené saláty.

CO SE NEMĚLO NA VELKÝ PÁTEK

Je to den hlubokého smutku na památku ukřižování Ježíše Krista. Tento den lidé ráno vstávali před východem sluce a omyli se vodu z potoka. Dodržovali přísný půst a nepůjčovali nic ze své domácnosti, protože by tyto věci mohly být očarovány. Nesmělo se hýbat se zemí, proto se nepracovalo na poli ani v sadu, nesmělo se také prát prádlo, protože by ho prý pradleny namáčeli do Kristovi krve.
CO SE DĚLALO NA BÍLOU SOBOTU
Tento den se uklízelo a bílilo, připravovalo se a chystalo vše na slavné Vzkříšením na boží hod velikonoční. Vařily se obřadní a sváteční pokrmy, pekly se mazance a velikonoční beránci, pletly se pomlázky z vrbového proutí, vázali se březové metličky a zdobila se vajíčka. V mnoha vsích bylo zvykem, že se doma uhasila všechna ohniště před kostelem vložila hospodyně na hraničku vlastní polínko, a když kněz oheň posvětil, vzala žhavá oharek domů a žehnala jím oheň nový. Skončením bílé soboty se zvršil také dlouhotrvající půst.

JAK SE SLAVIL BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

K této neděli patří tradiční velikonoční pokrmy - beránek, mazanec, ale také vejce, chleba a víno, které se dříve světily ráno při mši. Kromě symbolického významu měl tento zvyk i praktický podtext - po období dlouhého předvelikonočního půstu by mohl náhlý přechod k tučné stravě přivodit zdravotní obtíže. Proto se světili pokrmy, které měly tělo na návrat k běžné stravě pozvolna připravovat, a kousek z takto posvěceného jídla dostala v tento den každá návštěva, která vešla do domu.

PROČ BYL PONDĚLEK MRSKANÝ

Na velikonoční pondělí chodili dříve dům od domu mládenci za děvčaty a šlehali je pomlázkami spletenými z vrbového proutí, aby byly po celý rok zdravé, veselé a pilné. Mnohde bylo zvykem, že v úterý na oplátku děvčata polévala chlapce vodou, aby byli svěží. Dnes už chodí s pomlázkami většinou jen děti, které za vinšování dostávají nejen malovaná vajíčka, ale i sladkosti.


Bleskovka 43

17. března 2008 v 17:49 | Nikaaa |  Bleskovky
 • 5 zvířet žijících v Africe?
 • 5 rostlin, které rostou v Evropě?
 • Jak se říká vyškovým budovám?
 • Jste holka nebo kluk?
 • Hlasovali jste pro mě na této adrese http://upir.blog.cz/0803/sonb-1-kolo#komentar
 • Pokud ještě ne, chystáte se k tomu?
Všichni kdo odpoví, získají diplom dle vlastního určení, tak mi to prosím nezapomeňte připsat k odpovědím.

Prosba.....

16. března 2008 v 19:20 | Nikaaa |  O mně
Prosím hlásnite pro mě na http://upir.blog.cz/0803/sonb-1-kolo#komentar , jsem tam jako Nikaaa. Předem děkuji a doufám, že se vám můj blog líbí a nadále ho budete navštěvovat.

Diplom za bleskovku 42

16. března 2008 v 9:57 | Nikaaa |  Odměny za Bleskovky
Omlouvám se, ale všimla jsem si tvé odpovědi pozděj, takže zde máš dodatečně diplom :-)

Další články


Kam dál